نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 1327
1393/7/13

 A8قابل توجه کلیه اعضاء پروژه

...

ادامه مطلب ...نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 1159
1393/7/13

   قابل توجه کلیه اعضاء تعاونی مسکن شهید همت

...

ادامه مطلب ...نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 1079
1393/7/13

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شهید همت 

...

ادامه مطلب ...نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 1233
1393/7/13

   

    احتراماً بدینوسیله به اطلاع می­رساند ، تعداد 2 واحد مسکونی و 30 متر تجاری پروژه پاسارگاد (به شرح جدول ذیل) از طریق مزایده در جلسه کمیسیون فروش روز یکشنبه مورخ 18/03/93 واگذار می­گردد. لذا کلیه متقاضیان می­بایست تقاضای خود را در پاکت در بسته محتوی یک برگ ...

ادامه مطلب ...نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 1097
1393/7/13

 A8قابل توجه اعضاء محترم پروژه

...

ادامه مطلب ...