نگارش شده توسط: Hemmatco
تعداد بازدید: 4375
1394/6/23

فعالیت هایی از قبیل : سفید کاری ، اجرای داکت ها مکانیکال و الکتریکال ، لوله کشی های مکانیک و ساپورت زنی ها ، تعبیه مسیر لوله های برق و لوله گذاری آن ، قوطی گذاری های برق و همچنین نصب داربست جهت اجرای فعا ...

ادامه مطلب ...